Aktuální seminář

Konstelační sobotní seminář v Magnolii

22. června 10:00-18:00

Konstelace pro větší skupinu, kde se ponoříme do meditace na vnitřní zdroje, budeme úspěšně hledat naplnění vnitřních potřeb, podpoříme svou vnitřní integritu a postavíme si konstělační systémy na bázi bezvadné spolupráce. Čas bude také na otázky a analýzu konstelovaných témat.

Cena 1800 Kč

Vyberte termín a rezervujte zde.