Co jsou Rodinné konstelace

Rodinné či systemické konstelace jsou poradenskou metodou. Vytvářejí prostor, který nám pomáhá podívat se do našeho vnitřního světa, abychom zjistili, co skutečně potřebujeme a jak tyto potřeby naplníme. Konstelace je nejlépe zažít, jsou postavené na prožitku.

Můj přístup je intuitivní a inspirující, kdy ukazuji hledajícímu cestu dovnitř k sobě samému, aby uviděl odpovědi na své otázky, aby prožil emoce, které se za každou myšlenkou skrývají a pochopil smysl vzorců jednání a konání, které se zrcadlí v jeho současném životě.

 1. Konstelace umožňují pohled na celek. Všichni jsme součástí systémů či celků jako jsou rodina, partnerský vztah, pracovní kolektiv, firma, činžák, město, stát, svět, univerzum. Proto je potřeba se podívat na celkový obraz situace, abychom pochopili, co se nám a v nás děje. Tak poznáme souvislosti, schémata, paradigmata, která nám pomohou uchopit naše individuální problémy.
 2. Konstelace umožňují změnit náš vnitřní obraz reality. Pouze v našem vnitřním světě umíme změnit otisk, který v nás zanechal náš život a život našich předků. Lze zjistit, kde nás náš vnitřní obraz reality oslabuje a kde podporuje.
 3. Vše je jeden celek. Konstelace stejně jako moderní věda vycházejí z pohledu, že nic neexistuje odděleně a vše je jeden celek. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti, zažít bezvadnou spolupráci, která přináší užitek všem zúčastněným.

Co je možné na konstelacích řešit:

 • rodinné problémy s jakýmkoliv členem rodiny, závislosti na rodičích, generační konflikty
 • vlastní problémy v partnerském vztahu, krizové situace, rozchody
 • ztrátu smyslu v životních situacích
 • pocity úzkosti, frustrace
 • problémy v práci, konflikty s kolegy, bossing, nefunkční spolupráci v týmech
 • psychosomatické a zdravotní problémy
 • finanční problémy
 • závislosti

Literatura:

Wilfried Nelles: Rodinné konstelace, Alternative, 2004.

Bert Hellinger: Skrytá symetrie lásky, Pragma, 2002.

Amy Mindell: Metadovednosti, Anag, 2009.

Arnold Mindell: Riding the Horse Backwards, Lao Tse Press, 2001.