Lekce českého jazyka

Lekce českého jazyka online:

    1. Příprava na přijímací zkoušky.
    2. Příprava k maturitní zkoušce.

Cena 600 Kč za vyučovací hodinu (60 min.).

Lekce českého jazyka se opírají o testy SCIO, které je potřeba zvládnout jak při přijímacích zkouškách, tak u maturity. Proto je moje příprava postavena na detailním seznámení se SCIO testy, na porozumění systému otázek a na opakovaném procvičování jednotlivých témat. Cílem je při zkoušce dosáhnout co nejvíce bodů. Důležitou součástí lekcí je podpora psychické stránky respondenta. Nejistota a nervozita mohou totiž působit při psaní testu větší potíže než odborná neznalost.